Dopisy od KRISTA

07.12.2022

    DOPISY OD KRISTA-CESTA SVĚTLA

PŘEDMLUVA

Nejprve bych chtěla vysvětlit, proč místo svého jména používám termín "Zapisovatelka".

Stejně, jako nezáleží na jménu sekretářky při provádění obchodní operace, tak nezáleží na mém jménu a identitě. Nejdůležitější je, aby čtenář vycítil, že Dopisy jsou dílem pravého Krista, který vystoupil v duchovním vědomí až k "samotným branám Univerzální rovnováhy", ale zároveň si zachoval svou osobnost, aby zůstal ve spojení se světem lidí. ...

ÚVOD

Kristus říká: "Přišel jsem opravit nesprávné výklady učení, které jsem vám dal, když jsem byl známý jako 'Ježíš' před dvěma tisíci lety v Palestině."

Dále říká:

"Protože lidé jsou na pokraji globální krize nesmírného rozsahu, je pro vaše přežití nezbytné, abych , Kristus, oslovil všechny, kteří naslouchají. Nevíte mnoho o skutečných procesech stvoření, v nichž sami hrajete zásadní roli. Je nezbytné, abyste jim dostatečně porozuměli, protože to vám umožní zúčastnit se vyšší vize pro dobro celého lidstva.

Není možné, aby mé duchovní vědomí nabralo lidskou podobu, a proto, abych s vámi mohl mluvit přímo, očistil jsem a připravil vnímavou a poddajnou mysl, která může přijmout mnou sdělenou Pravdu a dát jí písemnou podobu. Je to moje Zapisovatelka."

...

Tyto Dopisy jsou výhradně dílem Kristovým. Nic z těchto dopisů nepochází z jiných knih, ačkoli v posledních letech někteří autoři nepochybně získali inspirované vhledy Pravdy, která z jeho vědomí vyzařuje. Všichni, kdo jsou v souladu s tímto Vědomím, jsou velmi požehnáni. Jsem prostě jen Zapisovatelka, nic víc.


STRUČNÝ OBSAH DOPISŮ

Dopis 1.

Kristus hovoří o důvodech, proč se vrací, aby nadiktoval tyto dopisy. Říká, že si lidstvo samo sobě způsobuje svá trápení svými myšlenkami a činy. Vysvětluje, proč jeho skutečná mise na Zemi nebyla řádně zdokumentována. Také říká, že neexistuje "hřích proti Bohu" a že skutečný Zdroj existence nebyl pochopen. Popisuje svých šest týdnů v poušti, a co se tam skutečně stalo - co se naučil a jak ho tyto znalosti přeměnily z rebela na Mistra a léčitele.

Dopis 2.

Kristus pokračuje v příběhu o svém životě na Zemi; o způsobu, jakým byl přijat matkou v Nazaretu po svém návratu z pouště; vypovídá o prvním uzdravení před očima lidí a také o mimořádné reakci, kterou toto uzdravení vyvolalo; o výběru svých učedníků a o svém skutečném učení.

Dopis 3.

Kristus pokračuje v popisu svých zkušeností a kázání; o jeho vědomí skutečnosti, že jeho čas na Zemi bude zkrácen ukřižováním; vypráví, jak vyvolal hněv židovských náboženských vůdců; co se skutečně stalo a co bylo řečeno během "Poslední Večeře Páně"; postoje jeho učedníků a pravdy týkající se jeho "nanebevzetí".

Dopis 4.

Kristus shrnuje své učení v Palestině a říká, že on, Mohammed, Buddha a další Mistři pokračují ve svém duchovním vývoji, dokud všichni nevstoupí do KRISTOVA VĚDOMÍ. Mluví pravdivě o sexuálních vztazích a vysvětluje, že vztahy mezi muži a ženami se nakonec změní; dojde k duchovnímu pokroku a narodí se děti s novým duchovním potenciálem.

Dopisy 5. a 6.

Kristus začíná odhalovat skutečné procesy stvoření. Odmítá některé vědecké teorie a náboženské nauky a definuje PRAVDU O BYTÍ. Vysvětluje podstatu lidského ega - nezbytný prostředek pozemské individuality, ale také zdroj veškerého utrpení.

Dopis 7.

Kristus popisuje pravdu o sexuálním styku - co se skutečně děje na duchovní a fyzické úrovni. Vysvětluje, že děti se rodí s různou úrovní vědomí. Odhaluje roli mužů a žen ve světovém pořádku.

Dopis 8.

Kristus popisuje podstatu obou pohlaví. Vysvětluje, jak vytvořit harmonický a požehnaný život podle ZÁKONŮ O EXISTENCI, ve kterém je vše poskytováno hojně, je obnoveno zdraví a radost se stává přirozeným stavem mysli. Říká, že každý člověk může dosáhnout tohoto vnitřního míru a pak se mír stane běžnou normou na Zemi.

Dopis 9.

Kristus shrnuje předchozí Dopisy a dává lidem jasné pokyny, jak překonat ego, získat opravdovou sebeúctu a zažít radost z dokonalého vnitřního míru. Dotýká se tématu rasismu a vysílá povzbudivé a milující osobní sdělení všem, kteří jsou přitahováni jeho Dopisy.

CESTA KRISTA CZ
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!