Modlitby

26.09.2021

NOVÁ VIZE SVĚTA

INSPIROVÁNO SDĚLENÍM 2007

 Každý den si předtavte a vyslovte slova tohoto prohlášení a vytvoříte základy nového věku LÁSKY A MÍRU

Každý den otvírám své srdce a svou mysl dokonalému Božskému Vědomí, které mi pomáhá rozpouštět všechny současné sobecké projevy ega.

Každý den otevírám svou duši Božskému Vědomí, které mi pomůže vybudovat nový VĚK LÁSKY A MÍRU.

V NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ se bude vždy zářivým způsobem projevovat pouze Vznešená Láska, Božský Soucit, Radost a Smích, stejně jako krása sebevyjádření.

Na všech místech světa bude příroda vzkvétat bujným a harmonickým způsobem, plodit ovoce a poskytovat jídlo každé lidské bytosti na Zemi.

Všichni budou mít dobrou a výživnou stravu.

Všichni budou dobře oblečeni.

Všichni budou duchovně pozvednuti a projeví Božské Vědomí každý den a ve všech směrech.

Pozvedám tuto Blahoslavenou Vizi k Božskému Vědomí, kde bude zažehnuta BOŽSKÝM ŽIVOTEM, aby se dokonale projevila na Zemi.

S láskou děkuji svému ZDROJI, že právě nyní se toto vše začíná formovat v neviditelném.

Otče-Matko-Živote

Děkuji ti, Miluji tě