Příběhy

15.06.2022

Váš zážitek, příběh - může být uveden zde pro inspiraci a povzbuzení ostatních čtenářů těchto stránek.


Ostatní NÁVODY A MOUDROSTI jsou přípravou na opravdovou CESTU k hojnosti ŽIVOTA

V posledních dnech si čtu opět v knížce od Anity Moorjani, ketrá se j menuje Musela jsem zemřít, a vidím, že její zkušenost je těžko přenositelná, protože ona snadno uskutečňuje slova jež říká. Proč, proč mnohem a mnohem snadněji než čtenáři? Člověk si pak připadá až méněcenný, když čte jak se jí změnil náhle přístup k životu a život sám, jak jde vše snadno. Proto jsem tu knihu vzal opět do ruky, nyní již se znalostí Dopisů, abych tomu přišel na kloub. A došlo mi to, když jsem si uvědomil název knihy: Musela jsem zemřít... Zemřelo její EGO, ona se znovuzrodila, je jako právě narozené dítě, avšak s vědomím svého neomezeného duchovního bytí a předešlé životní zkušenosti. Není již tedy zatížena egem a proto žije snadno jako plně osvícená. Pro lidi je kniha inspirativní, ale neobsahuje to hlavní, že je potřeba pracovat na postupném odstranění vlády ega. Musel jsem toto pochopit, a tím více vím, jak je důležité postupovat tak, jak nám říká Kristus v Dopisech. Uvedená kniha a mé pochopení je potvrzením Kristových slov, že není jiné vyšší, lepší učení než Pravda v Dopisech. Červen 2022 -J-


Tak si tak přemýšlím

nad tím lidským bytím

co je skutečným smyslem

když pereme se se životem

odpovědi postupně nacházím

na podstatu možná přicházím

strůjcem všeho je otec a matka

co do světa posílají svá děťátka

otec je zdrojem inteligence

za lásku poděkujme matce

inteligence projevuje se jako elektřina fyzická

láska je energie magnetickáelektřina dává podnět ke stvoření

magnetismus zajišťuje přitažlivost a odmítání

společně tak dítě stvořily

egem na cestu ho vybavily

daly mu tím jedinečnost

k vytváření vlastní reality schopnost

skrze ego tak tvoříme

vše co k přežití potřebujeme

je to naše ochrana 

není však správně využívána

i když je dnešním hitem

pozitivně myslet mozkem

tím však stále budujeme

co si skrze já vymyslíme

cílem naší cesty

je vrátit se do podstaty

k té nejvyšší inteligenci

co dokonale odvádí svou práci

duši svou tak zdokonalit

domů se tím vrátit

-Michal-

Fb CESTA KRISTA dne 14.2.2022 - se svolením autora 


CHYBĚL MI NÁVOD

Byla jsem ke svému úkolu probuzena náhle 11.11.2019. Doslova jsem prošla osvícením a byla jsem hozena naprosto nepřipravena do vody a učila se plavat. Netušila jsem, co se mi to stalo, kdo jsem a co s tím vším mám dělat, co to vše má znamenat... Jen někde uvnitř sebe jsem tušila nějakou vnitřní sílu, nějaký záchytný bod, něco nepopsatelného, co mne přes všechny ty hry a výzvy skrze které jsem musela projít, drželo nad vodou. Postupně jsem se ve zrychleném tempu rok a půl očišťovala různými způsoby a dle mého vnitřního vedení. Ovšem stále jsem měla mnoho nezodpovězených otázek, na které jsem hledala odpovědi, otázek, které se týkaly pochopení změny lidského chování. Chyběl mi návod, dokud vše dokonale nepochopím, nedokáži to praktikovat. No a pak se mi na youtube náhle objevily dopisy... Ještě zajímavější je fakt, že mi byla předložena vždy ta část, kterou jsem zrovna pro své pochopení a dle stavu nebo situace, ve kterém jsem se nacházela, potřebovala. Dopisy jsem tedy poslouchala na přeskáčku a po různých částech. Na to byla navázána má kamarádka, která byla povolána a probuzena ke svému úkolu letos v březnu a má vzestup ještě ve zrychlenějším tempu. Když jsem cítila, že to mám poslat i jí, tak ona přesně tu část také potřebovala ke svému pochopení. Přicházejí mi do života postupně noví lidé, vše je velice pozvolný proces, který dokáže občas překvapit, až šokovat. V dopisech se o všem nepíše, tam je ta podstatná část týkající se učení a očištění od ega. Ten zbytek máme poskládat společnými silami, každý je důležitý, jedinečný a se svým vlastním posláním. Máme se dávat dohromady a postupně skládat obraz pravdy. Tak jak se očišťujeme my, vylézá na povrch i pravda. Michaela, 30.12.2021


začátek nové doby

Nic neodmítej a vše obdržíš Každého miluj budeš milován Nikoho nesuď nebudeš souzen Se vším se spokoj budeš mít pokoj Vše přijímej s láskou a láska tě zahalí Ničemu neodporuj nic ti neublíží Nikoho nehanob a nikdo tě nezhanobí Každému dej pomoc každý ti pomůže Vše přijímej s radostí a přijde k tobě radost Daruj a budeš obdarován Respektuj a budeš respektován Buď milosrdný a milost obdržíš Děkuj za vše každý den každou hodinu každou minutu každou vteřinu PF2022 Josef 31122021
MODLITBA NA NEDĚLI

Nech nás v tejto inkarnácii

naplní

naplno

Božské svetlo

Láska

a Božská sila...


jaro fulka (Se svolením autora, komentář YouTube, kanál UNIVERS 309, DOPIS 9 Část 14 - závěrečná - REINKARNACE)


...čerešnička na torte, Rande s Pravdou...

Ďakujem,

tak to je úžasné, ten nápad s knižným vydaním (no teda, vidieť tak bilboardy popri cestách, pútače v mestách, obciach, rôznych zariadeniach s nenúteným odkazom na cestu, ako sa dostať k tej Pravde v knižnej podobe, to by teda bolo, som sa zasnívala, a samostatný vyučovací predmet prispôsobený rôznym vekovým kategógiám na rôznych stupňoch vzdelania už od útleho veku ako samozrejmosť, čerešnička na torte, Rande s Pravdou...), vzhľadom na to, že Biblia s Novým a Starým zákonom už doslúžili a v tomto novom veku stratila svoj význam. Kristova Pravda opäť ožíva a začína žiariť do všetkých zákutí každej duše, do každého tvora. Nádherné... To mi urobilo obrovskú radosť. Ten pocit radosti a zadosťučinenia, aký asi môže zažívať Kristus? To sa snáď ani slovami opísať nedá, tie by to len obmedzovali, pritom radosť z tvorenia je nekonečná...

Milujem samoštúdium, každá duša napreduje podľa svojho nastavenia "antén, kompasu".

Najväčšiu radosť mám, keď vidím človeka, ako pátra, báda, hľadá, skrátka, ako si CHCE pomôcť a chce vystúpiť z rôznych situácií. skutočne si zlepšiť kvalitu života, kiež by len kladne zareagoval a nechal sa viesť odkazom na Kristove dopisy, ak by mňa napadlo mu dať o nich vedieť.

Ďakujem za všetko a prajem Vám úžasný pocit zo života.

Janka

...A hlásim sa s vami do rodiny Božej...

Moc, moc vam ďakujem, tieto dopisy idu rovno do srdca, mocne sa nás dotýkajú, prebudzaju v nás Božieho Ducha, ktorého sme tak trochu uspali, resp. nedovolili sme MU, aby v nás a s nami žil, na našu škodu a bola to zbytočná strata času. Tak velmi vítam, že úžasným spôsobom nám sprostredkujete Mocné Slová KRISTA. Nech je pozehnaná Vaša práca. S Božou Láskou zdieľam! A hlásim sa s vami do rodiny Božej. Anna

(Se svolením autorky přepsáno z komentáře YouTube - kanál UNIVERS 309 pod videem DOPISY OD KRISTA Dopis 1)


...jen trpělivost a důvěru, víru jež pohne skálou, jak se říká a jejíž odkaz mi rodiče dali i v mém jménu... Věra

Stále ve volných chvílích sleduji příspěvky na youtube a musím říci, že se ke mně dostávají informace a myšlenky čím dál hlubší a jakoby zářící Zdrojovou silou, ..zdá se mi, že jestliže vypnu svou lidskou rozlišovací a věčně konstruktivní mysl, jež tvoří stále zamotanější situace zde na planetě i jinde v našem trojrozměrném vesmíru, kterých je presentovaných v různých přednáškách a sděleních bezpočet a jistě upoutají mnohé svou rafinovaností příběhů ...ale často nepozorovaně nás opět uvádí do stavu jakési selekce na dobré a špatné z hlediska samotných životních forem, a tedy nás opět rozptylují od vlastního růstu a prozření, že vše, co vidíme kolem sebe ať je to cokoli, nám pouze ukazuje naši osobní disharmonii a vnitřní boj, sám se sebou...Samotná energie slova "BOJ" je mi jako Duši velmi nepřirozená a nedokážu a ani nechci ji přijmout plně do své pozemské reality(i když se o to mnohé situace a reakce společnosti tolik snaží)..Vím, a cítím, že místo věčného hledání protivníka, ať už ve vnějším světě, nebo uvnitř ve formě ega, by bylo konečně vhodné pro lidstvo jako celek, přejít na úroveň sebepřijetí , sebelásky-soucitu k sobě ve svém lidství, soucitu a bezpodmínečné lásky ke všem životním formám, ať už jsou na jakémkoliv stupni sebeuvědomění, ..podobně jako přistupujeme k malému bezbrannému dítěti, nebo jinému mláďátku v přírodě...a dále pak jako určitý vyšší stupeň - odevzdání se Bohu, Světlu, Vyšší energii, která nám vůbec umožňuje se každé ráno probudit a prožívat celý ten den, jež vyživuje a "spravuje" naše fyzické, ale i duchovní tělo, aniž bychom si toho byli často vědomi, a také nás jako bytosti-své děti ..vede spirituální cestou, abychom nikdy neustrnuli ve vývoji ve stavu "věčného" utrpení a bolesti( ať už fyzické nebo duševní ) I kdyby lidstvo uvízlo, jako se stalo, jak se nám všem zdá, na určitém velmi omezeném stupni vědomí a jakoby stagnovalo,, přijdou situace, které nás "donutí" přemýšlet jinak ..vnímat jinak ..mluvit jinak, žít jinak...Láska nebeského OtceMatky, jak o ní mluvil Ježíš, když nám ji chtěl přiblížit je nekonečně trpělivá a vždy nám bude dána další a další příležitost k růstu ..zde, nebo na jiné planetě v této 3D realitě

Tak to vnímám a vždy jsem vnímala ..i když jsem byla malá a pročítala různou literaturu o UfO a kontaktech a snažila se zjistit od tatínka informace, zda jsou ve vesmíru skutečně mimozemšťané, kteří to s námi jako lidskou rasou nemyslí dobře, neboť v mém pojetí reality vyššího Já, jsem si ještě jako dítě uchovala vzpomínku, že do "mého" hvězdného Domova se žádné "zlo" a negativní myšlenky nedostaly a tudíž jsem nemohla pochopit, že by to tady bylo jiné...myslela jsem si ,že prostor vesmíru je chráněn a převážně negativně myslící tvorové jsou záměrně "drženi" pouze na úrovni své vlastní planety, do té doby než se dostatečně " neprobudí"...Tatínek se k tomu nijak nevyjádřil, alespoň jeho odpověď nebyla pro mě nijak důležitá, neboť si ji nepamatuji..

Jelikož podle nových metod kvantové fyziky, vědci přicházejí na převratné objevy v "tvorbě" naší reality prostřednictvím našich vlastních myšlenek a jelikož lidstvo této planety doposud používalo svou mysl zcela nekontrolovaně a nebo prostřednictvím bytostí, jež si uvědomovaly "moc" lidských myšlenek, což využívaly ke svým vlastním egoisticky směřovaným cílům, je zcela jasné, že se jim-nám nyní "zrcadlí právě tento svět, ve kterém se válka, nesnášenlivost, vykořisťování, manipulace a další temné stránky našeho podvědomě uloženého "programu", vycházejícího z vlastního pocitu oddělenosti od Boha, Zdroje, snahy se zalíbit ostatním, bojovat o lásku, uznání, z okolí či před vlastníma očima, že jsme skutečně "dobří" silní, dokonalí jako Bůh...to nám rozšířilo obzory tohoto "temného" egoistického světa i mimo naši rodnou planetu ..JE VŠAK podle mne NUTNÉ S TÍM PŘESTAT, neboť bychom se měli skutečně probudit a dospět z duchovního dítěte alespoň do školáka...na co totiž budeme zaměřovat pozornost, to nám Bůh-zdrojová energie pošle ..ne jako trest, ale jako nástroj naší "výuky" o který jsme si sami řekli...jak jsem slyšela v jednom příspěvku ..temnota je dána této "hustotě energetického prostoru" právě pro odhalení a znovunalezení Světla...a jistě přijde v naší duchovní evoluci čas, kdy nebude nutné se neustále rozhodovat a hodnotit a my nalezneme ten opravdový Pokoj, který nám odkázal Kristus...Odkazuji vám Pokoj, svůj Pokoj vám dávám ..ne ten, jež přichází ze světa vaší pozemské mysli, ale skutečný...já jsem Ho směla zakusit právě při setkání s Kristem v dětství..

Jak už jsem psala, byla nám dána mentální schopnost tvořit ..prostřednictvím soustředěné myšlenky nabité emocí ..vytváříme často právě situace nechtěné, bolestné, ..to už bylo dlouho zvykem lidstva při prožívání různých pohrom a těžkých etap, jež jitří naši emocionální bytost a mocně přitahuje naši pozornost ..dnes jak Kristus říká, se objevují učitelé tzv. pozitivního myšlení ..ale i zde jsou někteří zaujati právě touto schopností a vyživují své ego, když upozorňují na svou výjimečnost, kdy si dokážou do života přitáhnout to, po čem touží, a učí to i své následovníky ..Je však, jak sleduji i spousta těch, jež se otevírají nebo již zcela otevřeli vyššímu vedení a přijali tuto zkušenost, jako začátek své duchovní cesty, vědomi si božské Síly, která jediná může vytvořit pro nás samotné vše tak, jak je vhodné, nejlepší a z hlediska růstu a propojení s naším vnitřním Já jsem, nezbytné a dokonalé...

Tak objímám a modlím se za všechny "pracovníky Světla", vědoma si toho, že i oni (my:-)) jsme prošli "sítem" zapomnění a často se teprve "rozkoukáváme" do reality tohoto světa, a mnohokrát až zpětně zjišťujeme a poznáváme, jak bylo naše osobní tvoření znehodnocené právě naším chtěním-nechtěním a ztracením se ve své iluzi oddělenosti...a osamění ..ovlivněné také emocemi a myšlenkami druhých, kdy jako "houba" nasáváme energii této civilizace a až poté třídíme a vyhodnocujeme, a to v nás zanechalo pocit hlubokého smutku a soucitu se všemi...smutek je nyní nutno prozářit Světlem Lásky ..neboť ve smutku, bolesti a v roli oběti ..nemůžeme umožnit Bohu, aby zářil skrze nás a uzdravil tuto krásnou planetu a proto jsme se narodili právě teď a tady, alespoň tak to vnímám ve své nejhlubší podstatě...

Co bude dál na naší pozemské pouti, ať je zcela v režii Stvořitele ..kéž bychom nalezli vnitřní sílu se opravdově odevzdat Jeho záměrům a vůli, jež je součástí našeho vlastního Nejvyššího Já jsem, ale my jsme teprve na cestě do Jednoty s Ním a proto je nám často další vývoj zastřen .. s láskou Věrka


Kristus a Štěstí

😇🙏Děkuji VÁM za tyto dopisy od Pána Krista ❤️začala jsem se v loni modlit od dubna k Pánu Bohu a Ježiši Kristu 😇👼 a letos na jaře v březnu se mě Ježíš Kristus zjevil 😇 nad ránem asi kolem 3 hodiny, byla ještě tma a probouzela jsem se a cítila jsem v polospánku, že se na mě někdo kouká a když jsem otevřela oči, nade mnou se sklání Hlava Ježíše Krista a stále ho vidím když si vzpomenu, byl to pro mne zážitek, nejdříve překvapení 😇každý den s nimi komunikuji a i s anděli a mám radost a jsem šťastná 😇🙏❤️❤️Ámen. Alena Žáková

(Se svolením autorky přepsáno z komentáře YouTube - kanál UNIVERS 309 pod videem DOPISY OD KRISTA Úvod)


KRISTŮV NAROZENINOVÝ DORT

Den NAROZENÍ představuje pro každého z nás důležitý den. Připravme se tedy náležitě na tuto oslavu našeho ZNOVUZROZENÍ a nechme se s důvěrou vést KRISTEM.

S pečlivostí nachystáme vše potřebné:

- DOPIS 6 (ten již máme celý přečtený, zvlášť pečlivě od strany 13 - ČIŠTĚNÍ VĚDOMÍ),

- ozdobný kvalitní papír (doporučují připravit více listů),

- pero se "zlatým" hrotem (můžete se nechat inspirovat obrázkem z nabídky "KRISTOVA MLUVČÍ"),

- "zlatý" inkoust,

- vaše oblíbené místo na siestu.

Poslyšme nyní slova KRISTOVA:

Nyní musíte udělat ještě jednu věc, abyste dokončili tuto přestavbu vašeho vědomí. (viz. KRISTOVY ŠKUBÁNKY)

Namísto kritiky, sarkasmu, odsuzování, zavrhování, hanobení, nepřátelství, nesnášenlivosti, nenávisti, žárlivosti, závisti, agresivity, násilí, zlodějství, lhaní, pokrytectví, nepoctivosti, špatné nálady a pomluv napište - pokud možno zlatými písmeny, abyste získali pocit krásy a lesku těchto rysů - na list papíru seznam zlatých vlastností Božského Vědomí, kterými chcete být obdarováni - a které chcete - v budoucnu - projevovat.

Abyste byli v dokonalé harmonii se svou "Božskou Realitou" - svým "Duchovním Otcem" -, bude každá vlastnost založena na bezpodmínečné lásce a bude přinášet nejvyšší dobro ostatním.

Nyní již nebudete srážet ostatní, abyste se cítili větší nebo sebevědomější. Celé vaše vědomí bude směřovat k podpoře ostatních a k budování všeho, co je na vaší dráze.

Budete se snažit vyživovat, vychovávat, učit, chránit, opatrovat, uspokojovat potřeby druhých a usilovat o láskyplné nastolení pořádku v chaotických a nesmyslných situacích.

Jakmile jsou vaše touhy napsány zlatými písmeny na listu papíru, znovu si lehněte, obraťte se na svou "Božskou Realitu" a požádejte, aby tyto krásné impulzy - Božské podstaty - mohly postupně naplnit vaši mysl i vaše srdce a stát se vaším vlastním vědomím.

Když k tomu dojde, vaše duše bude jako malé kuřátko, které klepe, aby rozbilo skořápku a vynořilo se do nádherného velkého světa, aby se spojilo se svou matkou slepicí, jež trpělivě čeká, až se k ní připojí její dítě. Takto to probíhá se mnou a se všemi ostatními Kristickými dušemi. Čekáme, pozorujeme a pomáháme lidem, kteří touží objevit příčinu své prázdnoty, kteří se snaží překonat své pozemské povinnosti, jejichž mysl je přitahována k vyšším cílům, a kteří sní o dokonalém souladu se svou duší a svým BOŽSKÝM ZDROJEM BYTÍ.

Naplněni láskou toužíme po duchovních cestovatelích víc, než si sami cestovatelé vůbec myslí. To znamená, že s láskou toužíme po vás, kteří čtete tento Dopis.

Když se znovu spojíte se svým Zdrojem Bytí, dosáhnete svého skutečného cíle na Zemi. Dosáhnete svého skutečného poslání ve věčnosti.

A nyní, nechť váš SKUTEČNÝ ŽIVOT začíná!

Vstoupíte do Království Nebeského!

Nebudu vám říkat, jaké vlastnosti byste měli psát pro své nové vědomí - musí vycházet z vašeho současného vnímání těch nejušlechtilejších a nejlepších rysů. Znovu si prostudujte Božskou Podstatu Božského Vědomí, kterou jsem tak jasně vnímal v poušti a popsal jsem vám ji v Dopise 1.

Udělejte z této Božské Podstaty svou vlastní podstatu.

Chtěl bych, abyste věděli, že až se vydáte na tuto cestu s opravdovou upřímností, budu vždy stát po vašem boku. Mým nejvroucnějším přáním je, abyste poznali, že jsem s vámi a že vám posílám podporu a sílu při vaší snaze spojit se se svou "Božskou Realitou".

KRISTUS

A co ještě mohu dodati? Popsala jsem čtyři strany,

na křídlech LÁSKY jsem přeleťěla zeď, kterou jsem si sama vystavěla,

neboť let LÁSKY nezastaví ani hradby, co LÁSKA může, to i udělá...

Taťána, která vám s láskou upekla KRISTŮV NAROZENINOVÝ DORT


"KRISTOVY ŠKUBÁNKY"

Kdo by v Čechách neznal "škubánky". Taková dobrota, většinou k večeři, posypaná mákem, cukrem a politá máslíčkem. Už se sliny sbíhají a "boule za ušima dělají".

A zde je recept na "KRISTOVY ŠKUBÁNKY", která vám navodí ještě blaženější pocity, než ty naše poctivé bramborové škubánky.

Na pravé domácí KRISTOVY ŠKUBÁNKY budeme potřebovat:

- DOPIS 6 (nejlépe pěkně celý přečtený, ale to důležité je od strany 13 - ČIŠTĚNÍ VĚDOMÍ)

- velký papír linkovaný

- píšící tužku

- vaše oblíbené místo na siestu.

POSTUP dle slov KRISTOVÝCH:

Zopakuji seznam negativních vlastností uvedených na prvních stránkách tohoto Dopisu 6. Chci, abyste si je pečlivě přečetli a sledovali vaše reakce a pocity, když je pomalu prohlížíte. Kritika, sarkasmus, odsuzování, zavrhování, hanobení, nepřátelství, nesnášenlivost, nenávist, žárlivost, závist, agresivita, násilí, zlodějství, lhaní, pokrytectví, nepoctivost, pomlouvání, špatná nálada.

Jak se zbavit těch, o nichž víte, že jsou součástí vašeho vědomí?

Nestyďte se jim postavit tváří v tvář, protože jste lidská bytost a narodili jste se pod vlivem těchto charakteristik ega. Nebuďte tedy příliš vystrašení nebo se nenechte odradit, abyste jim čelili. Udělejte první krok s naprostou upřímností - a napište si je na list papíru.

Druhým krokem je vzít tento list papíru, lehnout si a položit si ho na hruď. Zavřete oči a v myšlenkách se zaměřte na Božskou Realitu - váš Zdroj Bytí, který by pro vás nyní měl představovat vašeho Milujícího Stvořitele - vašeho pravého "Duchovního Otce-Matku" - jenž vyzařuje neúnavně, neustále a neměnně - BEZPODMÍNEČNOU RODIČOVSKOU LÁSKU.

Dopřejte si čas k uklidnění mysli, dokud nebudete mít pocit, že se dostáváte za hranice svého vlastního vědomí.

Poté v dokonalé víře požádejte s očekáváním okamžité odpovědi, neboť pracujete ve vědomí, o pomoc při odstraňování, rozpouštění a překonávání falešných a zbytečných egoistických odmítavých projevů, a to pro všechny následující dny.

S procítěním dáte svému "Duchovnímu Otci" neboli "Božské Realitě" -, a tedy sami sobě -, jasně najevo, že tyto negativní reakce ega již ve svém vědomí nechcete. Požádáte o inspiraci a sílu, abyste od toho dne vynaložili veškeré úsilí proto, abyste se jim vyhnuli nebo je odmítli.

Dodržováním tohoto postupu vytváříte NOVOU FORMU VĚDOMÍ, která nyní začíná pronikat do vašeho současného vědomí a nahrazuje ho.

VÁŠ ZÁMĚR se nyní stává vaší realitou.

Staré negativní vlastnosti uvedené na vašem listu a doručené vašemu "Duchovnímu Otci" jsou nyní odsunuty na okraj vašeho vědomí. Toto vědomé odmítnutí je také prostředkem, kterým vtahujete Božskou Sílu do svého vědomí, abyste pomohli posílit své odhodlání a aby vám připomnělo, že se máte vzdát jakýchkoli impulzů z těchto již odvrhnutých vlastností, které by se mohly znovu vracet.

Jak tedy pravděpodobně uvidíte -, odevzdání a meditace uvedly do pohybu neviditelnou práci ve vědomí, o níž pravděpodobně nebudete vědět, dokud si později neuvědomíte, že vlastnosti již zmizely.

Vážně a naléhavě doporučuji, abyste opakovaně meditovali nad listem s vlastnostmi. Pokaždé, když to uděláte, přitahujete do svého vědomí nové vstříknutí životní "Síly Vědomí Otce-Matky" za účelem překonání a osvobození svého vědomí od nežádoucích forem a sil vědomí.

Když budou rozpuštěny, nebudou již do situací ve vašem životě vtahovat negativní a nešťastné stíny, které vás trápily. Budete mít přístup k vyšší cestě, jež vede ke svobodě.

Jak budete postupovat, začnete ve své mysli a srdci vnímat malé nedostatky ve vědomí, které se vám nikdy předtím nezdály špatné, a když se toto stane, budete muset znovu projít stejným procesem - poznamenejte si je a opět je předejte v naprosté víře svému "Duchovnímu Otci".

Po mnoha měsících upřímné meditace možná zjistíte, že ve vašem těle náhle proběhnou záchvěvy, trhavé pohyby, 'ŠKUB-ÁNKY' jako v člověku, který spí a náhle se probudí. Pokud se vám toto stane, buďte vděční za to, že vaše vědomí prochází bariérami, jež jste vytvořili a které zapouzdřují vaši duši. Když cítíte, že vstupujete do jiného, hlubokého stavu vědomí, tak hlubokého, že sotva dýcháte, vězte, že začínáte dosahovat svého cíle.

A co ještě mohu dodati? (perlička pro znalce Puškinovy básně "Taťánin dopis Oněginovi")

Přeji vám neopakovatelné prožitky při ŠKUB-ÁNKÁCH, které vás bezpečně dovedou do Království Nebeského, věřte tomu, hovořím z vlastní "škubací" zkušenosti. Taťána

PS: Brzy bude následovat recept na "KRISTŮV NAROZENINOVÝ DORT".


Milí spolužáci,

Oslovuji vás "spolužáci", neboť při čtení příspěvku -J- mi okamžitě přišlo na mysl, že i když se ve škole něco učíme, tak tam jdeme rádi, protože si se spolužáky užijeme legraci. Vzpomněla jsem si na situaci, kdy mne paní učitelka poslala za dveře, protože jsme se s kamarádkou tak chechtaly, že jsme i po několika napomenutích nebyly schopny přestat. Stála jsem sama na chodbě před třídou a stále se smála. Už se zdálo, že jsem se zklidnila a tak jsem otevřela dveře do třídy s úmyslem stát se znovu vzornou žákyní. Ale po prvním kroku opět přišel výbuch smíchu. A tak jsem se obrátila a pokorně se chtěla vrátit na chodbu, když slyším, jak za mými zády celá třída i s paní učitelkou vybuchla smíchem. Paní učitelka byla laskavá a moudrá a tak mne zavolala zpět. Chvilku jsme se všichni smáli, aniž bychom věděli čemu a potom jsme se vrátili k učební látce.

A jak tato má příhoda souvisí s DOPISY OD KRISTA?

Když jsem se v DOPISU 9 "dočetla" k odstavci "Co je to smích?", tak jsem smekla před laskavostí, "smyslem pro humor" a genialitou Stvořitele.

No, posuďte sami:

"Co je to smích?

Jedná se o spontánní reakci vědomí v okamžiku, kdy dvě události, dvě situace nebo dva lidé společně "neladí" - v přirozeném sledu událostí - a jsou v zvláštním nesouladu nebo v opozici.

Je to vlnovitý efekt, jejž zažívají všichni jedinci vyšších druhů, kteří jsou schopni úsudku nebo vnímání. Smích odstraňuje stres. "Působení vlnění" je pociťováno v bránici, která chrání srdce a nervový systém.

A jak jste se dozvěděli při studiu podstaty stvoření, při tvorbě struktury a růstu živých organizmů bylo učiněno vše možné pro vytvoření dokonale přizpůsobeného těla, v němž se jeho obyvatel cítí spokojeně, šťastně a žije bez nervového napětí. Stres škodí zdraví a je v rozporu s VŮLÍ BOŽSKÉHO VĚDOMÍ.

Spontánní a srdečný výbuch smíchu se nejprve projeví jako vlnovitý nával vědomí, který se šíří v hlavě a způsobí prosvětlení celého vědomí. Okamžitě následuje fyzická "vlnová reakce" smíchu, jež se projeví mírným přerušením dýchání v bránici, aby se uvolnilo napětí a odstranily zbytky hořkosti.

Ve velmi vtipné situaci může smích trvat tak dlouho, až se člověk cítí vyčerpaný, - ale přesto je šťastný a lituje, že smích skončil.

Většina lidí dosvědčí, že smích vyvolává pocit pohody, i když minutu předtím došlo k neshodě.

Pokud se někdo dokáže srdečně zasmát nesmyslnosti situace, jež vedla k nedorozumění nebo urážce, napětí zmizí a přátelská atmosféra se přirozeně obnoví.

Smích je skutečným darem lásky věnovaný stvořením, která jsou ovládána egem a která se od něj potřebují osvobodit." (odkaz na YT kanál Univers 309 - video DOPISY OD KRISTA - DOPIS 9 - čas 1:30:57 - https://www.youtube.com/watch?v=gVonWBTsd8s)

A tak nám všem přeji, abychom se smáli upřímným smíchem co nejčastěji a děkovali za tento dar, který nám vždy jasně ukáže, že jsme v souladu s VŮLÍ BOŽSKÉHO VĚDOMÍ.

S láskou Taťána

PS: Je bezvadné, že nám školní rok začíná prázdninami...chi chi chi

"Škola - základ Života"

Po včerejší rodinné příhodě jsem si dnes uvědomil, že mnohé prožitky lidí by mohli být příjemné, snad dokonce všechny. Dospělý člověk dostane do rukou knihu a hned ji začne číst. Velmi rychle však zjišťuje, že ta kniha má podstatné vady a není daleko od toho, aby začal hrubě nadávat ať už tomu, kdo mu ji dal nebo vydavateli nebo autorovi, obchodníkovi, tiskárně, vládě, ministrovi.... určitě by se našli další, kteří by to mohli hned schytat. Téměř v každém druhém slově je chyba, nejčastěji chybí koncovky slov a někdy dokonce celá slova nebo alespoň jedno písmeno uprostřed slova. Zkrátka, číst se to nedá. No, mnohé již určitě napadlo, že jde o nějakou učebnici pro děti nebo dospělé, aby si mohli procvičit pravopis. Žáka ve škole by samozřejmě vůbec nenapadlo někomu nadávat nebo dokonce vracet knihu jako vadnou, protože ví, že je tak napsaná úmyslně, aby si mohl zdokonalit své znalosti pravopisu. Tak stejně je to v životě člověka na Zemi. Když si člověk uvědomuje, že je zde na Zemi ve ŠKOLE DUCHOVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - ZRÁNÍ, s radostí a láskou bude čelit všem nedokonalostem svých blízkých, kolegů, sousedů, domů, automobilů a všeho a všech, dokonce ani počasí nebude kritizovat, ba i premiéra s parlamentem nechá bez kritiky pracovat. Takže každou minutu si chci uvědomovat, že jsem ten žáček, který se chce vzdělávat. Představte si žáka základní školy, jak nadává učitelce, která mu dala cvičební text s chybějícími počátečními písmeny slov a dožaduje se textu, kde nic nechybí - námět na grotesku ze školních lavic. (-J-)


Tornádo na Jižní Moravě

Domlouvali jsme se v rodině, jaký dar pošleme na Moravu, postiženou katastrofou. Mezi tím se přidal syn a řekl, že nejvíce je potřebná empatie a soucit s postiženými lidmi, až potom hmotné dary k nápravě škod. Nakonec jsme se v klidu domluvili, kam a kolik pošleme. Odpoledne jsem šel do přírody a cestou mě doslova  přepadla myšlenka, že ten, kdo nejvíce pomáhá je Otec - Stvořitel, a tak jsem začal přemýšlet o modlitbě, podobné té, kterou nám představuje Kristus, nesobecké a v tom duchu, že náš Otec ví co a kdy potřebujeme a dá nám vše oč požádáme, ale ne podle našich představ. Kdo se chce tímto způsobem přidat, může se inspirovat následující modlitbou. (-J-)

Otče - Matko - Živote,

prosím Tě, aby lidem na Moravě,

kteří jsou postiženi katastrofou,

bylo ve všech potřebách pomoženo

tím nejlepším možným způsobem.

Věřím a vím, že se to již nyní děje.

Děkuji Ti

milovaný Stvořiteli.


KONEC HLEDÁNÍ

Začnu volným citátem, jehož autorem je Karel Čapek: "Kdo víru ztratil, žádnou neměl. Kdo víru našel, měl ji vždy." Hned po roce 1989 jsem se začal zajímat o smysl existence. Četl jsem mnoho stále se množící duchovní literatury. Poslední kapkou pro mě bylo uvědomění, že mnoho současných duchovních učitelů říká lidem to, co chtějí slyšet. Kdo by to rád neposlouchal a ještě si s radostí nezaplatil meditace a jiné taškařice, které ho pozvednou do výšin duchovna a zbaví všedních starostí. Doporučuje se pozitivní myšlení = modlení se za paníze, dům atd. Ale tito učitelé sami říkají, že člověk musí sám meditovat, být v tichu a pěstovat sebeovládání, avšak vzápětí slibují báječné prožitky pod jejich vedením. Slova o tom, že se říkají líbivá slova, jsem četl pod jedním youtube videem nejmenovaného českého mudrce od anglicky píšícího diváka. Od té chvíle jsem byl obezřetný a záhy jsem si uvědomil, že to je většinou pravda. Pak jsem pod jedním videem filozofujících hledačů uviděl zmínku o Dopisech od Krista. TO je můj KONEC hledání a začátek Cesty. (-J-)


Cesta Krista
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!