DOPISY OD KRISTA

KRISTUS ŘÍKÁ:

"Přišel jsem opravit nesprávné výklady učení, které jsem vám dal, když jsem byl známý jako "Ježíš" v Palestině před dvěma tisíci lety."

"Protože lidé jsou na pokraji světové krize nesmírného rozsahu, je pro vaše přežití nezbytné, abych , Kristus, oslovil všechny, kteří naslouchají. Nevíte mnoho o skutečných procesech stvoření, v nichž sami hrajete zásadní roli. Je nezbytné, abyste jim dostatečně porozuměli, protože to vám umožní zúčastnit se vyšší vize pro dobro celého lidstva.

Není možné, aby mé duchovní vědomí nabralo lidskou podobu, a proto, abych s vámi mohl mluvit přímo, očistil jsem a připravil vnímavou a přístupnou mysl, která může přijmout mnou sdělenou Pravdu a dát jí písemnou podobu. Je to moje Zapisovatelka."

OBSAH DOPISŮ

Dopis 1

Kristus hovoří o důvodech, proč se vrací, aby nadiktoval tyto dopisy. Říká, že si lidstvo samo sobě způsobuje svá trápení svými myšlenkami a činy. Vysvětluje, proč jeho skutečná mise na Zemi nebyla řádně zaznamenána. Také říká, že neexistuje "hřích proti Bohu" a že skutečný Zdroj života nebyl pochopen. Popisuje svých šest týdnů v poušti a co se tam skutečně stalo – co se naučil a jak ho tyto znalosti přeměnily z rebela na Mistra a léčitele.

Dopis 2

Kristus pokračuje v příběhu o svém životě na Zemi; o způsobu, jakým byl přijat matkou v Nazaretu po svém návratu z pouště; vypovídá o prvním uzdravení před očima lidí a také o mimořádné odezvě, kterou toto uzdravení vyvolalo; o výběru svých učedníků a o svém skutečném učení.

Dopis 3

Kristus pokračuje v popisu svých zkušeností a kázání; o jeho uvědomění si skutečnosti, že jeho čas na Zemi bude zkrácen ukřižováním; vypráví, jak vyvolal hněv židovských náboženských vůdců; co se skutečně stalo a co bylo řečeno během "Poslední Večeře Páně"; postoje jeho učedníků a pravdy týkající se jeho "nanebevzetí".

Dopis 4

Kristus shrnuje své učení v Palestině a říká, že on, Mohammed, Buddha a další Mistři pokračují ve svém duchovním vývoji, dokud všichni nevstoupí do úrovně VĚDOMÍ KRISTA. Mluví pravdivě o sexuálních vztazích a vysvětluje, že vztahy mezi muži a ženami se nakonec změní; dojde k duchovnímu pokroku a narodí se děti s novým duchovním potenciálem.

Dopisy 5 & 6

Kristus začíná odhalovat skutečné procesy stvoření. Odmítá některé vědecké teorie a náboženské nauky a definuje PRAVDU O BYTÍ. Vysvětluje podstatu lidského ega – nezbytný prostředek pozemské osobnosti, ale také zdroj veškerého utrpení.

Dopis 7

Kristus popisuje pravdu o pohlavním styku – co se skutečně děje na duchovní a tělesné úrovni. Vysvětluje, že děti se rodí s různou úrovní vědomí. Odhaluje roli mužů a žen ve světovém pořádku.

Dopis 8

Kristus popisuje podstatu obou pohlaví. Vysvětluje, jak vytvořit harmonický a požehnaný život podle ZÁKONŮ O BYTÍ, ve kterém je vše poskytováno hojně, je obnoveno zdraví a radost se stává přirozeným stavem mysli. Říká, že každý člověk může dosáhnout tohoto vnitřního míru a pak se mír stane běžnou normou na Zemi.

Dopis 9

Kristus shrnuje předchozí Dopisy a dává lidem jasné pokyny, jak překonat ego, získat opravdovou sebeúctu a zažít radost z dokonalého vnitřního míru. Dotýká se tématu rasismu, reinkarnace a vysílá povzbudivé a milující osobní sdělení všem, kteří jsou přitahováni jeho Dopisy.

Kristovy Dopisy, Články a Sdělení mají být podle Jeho přání volně dostupné na internetu všem duchovně hledajícím lidem.

Původní zdroj: CHRIST'S LETTERS na CHRIST'S WAY. https://www.christsway.co.za

CESTA KRISTA CZ
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!