PŘEDMLUVA

Nejprve bych chtěla vysvětlit, proč místo svého jména používám termín "Zapisovatelka".

Při psaní těchto DOPISŮ jsem nikdy nepochybovala o tom, že pocházejí od Krista. Ve svém krátkém životopisu uvádím důvody, proč jsem si tím jistá.

Během psaní DOPISŮ jsem jasně dostala zprávu, že bych měla zůstat zcela ve stínu a že by se měly objevit pouze KRISTOVY DOPISY. Čtenáři sami musí posoudit, zda slova v nich jsou pravdivá, nebo mají pocit, že jsou nepravdivá. Napsala jsem, co mi bylo předáno, a dopisy jsem se pokusila zpřístupnit veřejnosti. Co se stane dále, zůstane čistě mezi čtenářem DOPISŮ a Vědomím Kristovým.

V DOPISECH Kristus slíbil, že spojí svou mysl s myslí čtenáře a že mu pomůže, aby pochopil hluboký význam skrytý za jeho slovy.

Mnoho lidí sdílí, že cítili toto spojení i zvýšení své vnímavosti.

Stejně, jako nezáleží na jménu sekretářky při provádění obchodní operace, tak nezáleží na mém jménu a totožnosti. Nejdůležitější je, aby čtenář vycítil, že Dopisy jsou dílem pravého Krista, který vystoupil v duchovním vědomí až k "samotným branám Vesmírné rovnováhy", ale zároveň si zachoval svou osobnost, aby zůstal ve spojení se světem jednotlivců.

Za druhé, občas se objevovaly protichůdné názory na neobvyklou typografii v Dopisech. Ráda bych vysvětlila, že když Kristus vkládal do mé mysli slova a obrazy, cítila jsem (do jisté míry) dojmy, které Kristus prožíval při událostech, jež nyní popisuje. Vrátil se k vibracím té doby, vstoupil do nich a předal je skrze mou mysl. Bylo prostě nemožné, aby bylo při psaní v DOPISECH použito jen jednoduché písmo, nebo dokonce jen kurzíva. Když se mi v mysli dostalo nového úžasného vhledu, tak jsem často přemýšlela, jak toto mohu přenést na stránky. Při čtení DOPISŮ pochopíte, co tím myslím.

Abych naznačila, že do mé mysli vstoupilo silné sdělní přicházející z Kristovy mysli, použila jsem kurzívu, tučná a velká písmena. Lidé si stěžují, že jim tato typografie při čtení vadí. Ale to je přesně to, co je potřeba. Tyto Dopisy nejsou určeny ke čtení. Mají být MEDITOVÁNY. To znamená, že se musíte zastavit u slov vytištěných tučně, která pozastaví tok dalších slov, a vy začnete PŘEMÝŠLET o tom, co se vám tato slova snaží předat.

Musíte mít neustále na paměti, že Kristus se snaží dotknout vaší lidské inteligence, mluví o pravdách, které jdou daleko za vaše vlastní životní zkušenosti v tomto světě. Musíte se dostat do úrovně nekonečna, abyste pochopili to, co vám říká. Proto i když trávíte půl hodiny meditací nad odstavcem s podivným formátováním, je tento čas dobře využit, neboť se vaše mysl postupně otevírá novým možnostem, jež přesahují vaše současné myšlení.

A když pak pozvednete své vědomí ke Kristu a požádáte o osvícení, bude vám jistě dáno. Odpověď nemusí přijít okamžitě, pravděpodobně vybuchne ve vaší mysli, když to budete nejméně čekat. Pak budete vědět: "ANO, TO JE ONO! Tohle je pravá odpověď!"

Úvod

Kristus říká:

"Přišel jsem opravit nesprávné výklady učení, které jsem vám dal, když jsem byl známý jako "Ježíš" v Palestině před dvěma tisíci lety."

Dále říká:

"Protože lidé jsou na pokraji světové krize nesmírného rozsahu, je pro vaše přežití nezbytné, abych , Kristus, oslovil všechny, kteří naslouchají. Nevíte mnoho o skutečných procesech stvoření, v nichž sami hrajete zásadní roli. Je nezbytné, abyste jim dostatečně porozuměli, protože to vám umožní zúčastnit se vyšší vize pro dobro celého lidstva.

Není možné, aby mé duchovní vědomí nabralo lidskou podobu, a proto, abych s vámi mohl mluvit přímo, očistil jsem a připravil vnímavou a přístupnou mysl, která může přijmout mnou sdělenou Pravdu a dát jí písemnou podobu. Je to moje Zapisovatelka."

Zapisovatelka: Než budete číst Kristovy Dopisy, možná budete chtít vědět, jak bylo tohoto duchovního přenosu zpráv z vědomí do vědomí dosaženo.

Moje příprava na to, abych se stala Kristovou Zapisovatelkou, začala před čtyřiceti lety, když jsem se potýkala s vážnými potížemi v mé farmářské profesi. Tehdy jsem byla horlivou křesťankou, a když jsem požádala Krista o pomoc, neočekávaně silná odezva mě přiměla k přehodnocení a odmítnutí všech náboženských dogmat. Dostalo se mi osvícení, které mě vedlo k novým směrům v mé práci a studiu. Začala jsem podnikat v "oblasti lidských zdrojů" a dosáhla jsem úspěchu. Následovalo sedm úspěšných a šťastných let. Abych vyzrála ve svém duchovním porozumění, prošla jsem později různými dramatickými lidskými zkušenostmi a po mnoha utrpeních a bolestně získaných lekcích jsem z nich dokázala duchovně těžit.

Jednoho večera se Kristova přítomnost jako odpověď na mou modlitbu za vedení stala skutečností a on mi dal nesporný důkaz své totožnosti. Hodinu se mnou mluvil, posílaje mým tělem silné vlny Kosmické lásky, a stručně mi popsal, co mi bude sděleno a čeho se mi nakonec podaří dosáhnout. O dva týdny později mě vedl skrze mimořádnou zkušenost Vědomého Spojení s "Bohem". Stala jsem se léčitelkou a nástrojem okamžitých uzdravení.

V letech 1966 až 1978, v důležitých okamžicích mého života a v odpovědi na mé otázky, mě Kristus uvedl do duchovních a vědeckých principů, které nyní vysvětluje ve svých Dopisech. V roce 1975 jsem prožila noc vizí popisujících události, k nimž došlo mezi lety 1983 a 1994; a které se všechny naplnily. Opakovaně mi bylo řečeno, že v budoucnu budu mít práci.

Nakonec, po mnoha různých obavách, vždy zmírněných silným spojením s Kristem a mým prohlubujícím se porozuměním a osobní zkušeností s "Všeprostupující Podstatou", jsem byla přivedena do svého současného domova. Zde žiji dvacet let stále více a více osamělým životem, někdy v jasném a úzkém spojení s Kristem; a někdy opuštěna, abych posílila svou víru a trpělivost v dobách duchovního sucha. Za poslední čtyři roky jsem prošla duchovním a citovým očištěním, a tak jsem dosáhla svého cíle: vnitřního míru a dokonalé radosti.

Kristus mě podrobil postupnému, ale velmi cílenému procesu zdokonalování. Když jsem se zcela osvobodila od svého vlastního já a byla jsem již dostatečně přístupná a vnímavá, Hlas mi začal diktovat a Dopisy začaly nabývat své podoby.

Tyto Dopisy jsou výhradně dílem Kristovým. Nic z těchto dopisů nepochází z jiných knih, ačkoli v posledních letech někteří autoři nepochybně získali osvícené vhledy od Pravdy, která z jeho vědomí vyzařuje. Všichni, kdo jsou v souladu s tímto Vědomím, jsou velmi požehnáni. Jsem prostě jen Zapisovatelka, nic víc.

CESTA KRISTA CZ
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!