...JE CESTA POCHOPENÍ BYTÍ A ZÁKONŮ VESMÍRU...NENÍ TO CESTA UTRPENÍ, ALE BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY!

Cesta Krista

JAKO BLESK Z ČISTÉHO NEBE OD VÝCHODU NA ZÁPAD PŘICHÁZÍ KRISTUS ZNOVU NA ZEM PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU NEMŮŽE SE ZNOVU NARODIT JAKO DÍTĚ JEHO DUCH JE TAK NAPLNĚN SVĚTLEM OTCE ŽE BY TO ŽÁDNÉ LIDSKÉ TĚLO NESNESLO KRISTUS PŘICHÁZÍ A UVÁDÍ NA PRAVOU MÍRU VŠE CO BYLO KDY NAPSÁNO A ŘEČENO O JEŽÍŠI NENÍ TO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ JDE O NEZKRESLENOU PRAVDU O JSOUCNU O PODSTATĚ LIDSKÉHO ŽIVOTA A DŮVODU NAŠÍ EXISTENCE ZDE NA ZEMI

Pro HLEDAJÍCÍ, kteří došli až sem. Když několik minut vydržíte, poznáte, že jde o perlu duchovních nauk.

S láskou vítáme všechny hledající, kteří touží poznat PRAVDU o skutečném původu člověka, o smyslu svého života.

Pro mnohé bude toto poznání osvobozující, pro mnohé nepřijatelné.

Toto Učení, které Kristus nazývá Magisterským kurzem duše, boří pevné zdi dogmat a církevních zákonů.

Slovo pro tento čas lidstva

JSEM BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

Protože jsem bezpodmínečná LÁSKA, vyjadřuji PRAVDU, již duchovní bytosti vnímají, ale odmítají ji ti, kteří jsou duchovně slepí - prozatím.

(Tato slova nejsou určena k tomu, abych vám vyhrožoval nebo vás trestal, ale abych vás upozornil na zdroj nevýslovných hrůz, které denně plní vaše noviny a televizní pořady.)

Je to jen má láska k vám všem, jež mě nutí sestoupit přes různé úrovně vědomí, abych dosáhl úrovně lidské zkázy a abych vás varoval před jejími důsledky ve vašem současném životě.

VELMI - DŮLEŽITÁ - POZNÁMKA

Zajímá vás, odkud může pocházet virus HIV, který útočí na drahocennou obranyschopnost člověka - sebeochranu a který se zaměřuje na jeho rozmnožovací schopnosti?

Pokud se tento virus bude moci šířit bez jeho potlačení - (ne léky) -, ale DUCHOVNÍM UVĚDOMĚNÍM -, zničí ty, kteří nejsou obezřetní. Duchovně osvícení se této i dalším vyskytujícím se nástrahám vyhnou.

Probuďte se! Uvědomte si! Vaše silné "výbuchy vědomí" jsou podněty života.

Jedná se o mimořádně tvořivé elektromagnetické podněty!

Když jsou zlostné - násilné - útočné - vražedné povahy - vydávají zlostné, násilné, útočné, vražedné elektrické částice VĚDOMÍ, jež se vznášejí jako jedovaté viry ve vzduchu a šíří se z jedné nevinné osoby na druhou.

(Dopis 2, s.4)

Je to má, Kristova, nejdražší touha, aby tyto DOPISY byly rychle zveřejněny a šířeny lidem hledajícím Pravdu. Pokud citujete z mých DOPISŮ, uveďte prosím velmi jasně zdroj: CHRIST'S LETTERS na CHRIST'S WAY. https://www.christsway.co.za

Obsah těchto webových stránek a stahovaných textů je určen k osobnímu použití.