...JE CESTA POCHOPENÍ BYTÍ A ZÁKONŮ VESMÍRU... SMYSLEM ŽIVOTA JE ŽIVOT, JENŽ JE LÁSKA, SOUCIT, PÉČE, ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, RADOST


VŠICHNI JSTE JEDINEČNÝM BOŽSKÝM VĚDOMÍM, JEŽ JE BEZPODMÍNEČNĚ MILOVÁNO BOŽSKÝM ŽIVOTEM - PRAMENEM VAŠEHO BYTÍ, JENŽ JE VŠUDE KOLEM VÁS, JE TO VZDUCH, KTERÝ DÝCHÁTE, JE VODOU, KTEROU PIJETE, JE POTRAVOU, KTEROU JÍTE, JE PAPRSKEM TEPLA A SVĚTLA VAŠEHO SLUNCE, JE PROSTOREM, VE KTERÉM ŽIJETE, JE PRÁZDNOTOU V ATOMECH, JEJICHŽ STAVBU ZKOUMAJÍ VAŠI VĚDCI, JE STÁLE S VÁMI VŽDY A VŠUDE, JE JÁDREM VAŠÍ DUŠE, JE SILOU, KTERÁ VÁS UDRŽUJE ŽIVÉ...JE VAŠÍ MATKOU, OTCEM, A VYŽIVUJE, OCHRAŇUJE, PEČUJE, JEN KDYŽ MU TO DOVOLÍTE POCHOPENÍM TOHO, ŽE JSTE ŽIVOUCÍ VĚDOMÍ...


Lidé všech ras a kultur - poslouchejte mě!

Já, Kristus tentokrát nepřicházím, abych přednášel krásné projevy duchovního povzbuzení s cílem podnítit vaše duchovní touhy, ale abych vstoupil do vašeho každodenního života a vaším hovorovým jazykem vnesl SVĚTLO a zdůraznil to, co si každý den lidé sami sobě způsobují - svým tělům, svým životům, svým vztahům a co na obecnější úrovni způsobují celé planetě. Většina rozumných lidí si uvědomuje, že všechny vaše vědecké technologie a všudypřítomný průmysl pomalu zabíjejí vaši planetu. A vy to přiznáváte. Kdy si uvědomíte nevyvratitelnou a životně důležitou skutečnost, že myšlenky, slova a činy vašeho sobectví jsou pro vaši planetu stejně zničující, neboť ony jsou formy energie vědomí - a tyto formy energie vědomí jsou přesně to, z čeho je váš svět vytvořen - z formy energie vědomí? Jít do kostela vám nepomůže. Nedělní bohoslužby vás neosvobodí.Vaše jediná naděje, abyste se osvobodili od sobectví a ničivého vědomí světa, je jít KRISTOVOU CESTOU. Vše je přesně vysvětleno v Dopisech. (Podle sdělení v Článku 1)


"Bez jakýchkoli pochybností vám říkám, že pokud žijete pod ochranou "Otce" - "Alláha" - Božského Vědomí - tím, že vyzařujete dobrou vůli a lásku ke každému ve svém životě a ve své zemi, a dokonce i ke svým takzvaným nepřátelům, nikdy nebudete napadeni, nikdy nepoznáte smutek, nikdy nebudete vystaveni žádnému z lidských neduhů a neštěstí, které vytváří lidské vědomí."

"Budete zahaleni do pláště Světla a Lásky... Božské Vědomí se bude vlévat do vaší mysli, těla a života. Lidé kolem vás mohou onemocnět, být napadeni nebo se "utápět" v mukách strachu, ale vy budete kráčet po své cestě s vědomím, že není v lidské moci jít proti SÍLE - ZDROJI vašeho BYTÍ - tomu, kdo vám dal vaše bytí a život na Zemi." (Z Dopisu 4)Cesta Krista

JAKO BLESK Z ČISTÉHO NEBE OD VÝCHODU NA ZÁPAD PŘICHÁZÍ KRISTUS ZNOVU NA ZEM PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU NEMŮŽE SE ZNOVU NARODIT JAKO DÍTĚ JEHO DUCH JE TAK NAPLNĚN SVĚTLEM OTCE ŽE BY TO ŽÁDNÉ LIDSKÉ TĚLO NESNESLO KRISTUS PŘICHÁZÍ A UVÁDÍ NA PRAVOU MÍRU VŠE CO BYLO KDY NAPSÁNO A ŘEČENO O JEŽÍŠI NENÍ TO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ JDE O NEZKRESLENOU PRAVDU O JSOUCNU O PODSTATĚ LIDSKÉHO ŽIVOTA A DŮVODU NAŠÍ EXISTENCE ZDE NA ZEMI

Pro HLEDAJÍCÍ, kteří došli až sem. Když několik minut vydržíte, poznáte, že jde o perlu duchovních nauk.

S láskou vítáme všechny hledající, kteří touží poznat PRAVDU o skutečném původu člověka, o smyslu svého života.

Pro mnohé bude toto poznání osvobozující.

Toto Učení, které Kristus nazývá Magisterským kurzem duše, boří pevné zdi dogmat a církevních zákonů.


Slovo pro tento čas lidstva

JSEM BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

Protože jsem bezpodmínečná LÁSKA, vyjadřuji PRAVDU, již duchovní bytosti vnímají, ale odmítají ji ti, kteří jsou duchovně slepí - prozatím.

(Tato slova nejsou určena k tomu, abych vám vyhrožoval nebo vás trestal, ale abych vás upozornil na zdroj nevýslovných hrůz, které denně plní vaše noviny a televizní pořady.)

Je to jen má láska k vám všem, jež mě nutí sestoupit přes různé úrovně vědomí, abych dosáhl úrovně lidské zkázy a abych vás varoval před jejími důsledky ve vašem současném životě.

VELMI - DŮLEŽITÁ - POZNÁMKA

Zajímá vás, odkud může pocházet virus HIV, který útočí na drahocennou obranyschopnost člověka - sebeochranu a který se zaměřuje na jeho rozmnožovací schopnosti?

Pokud se tento virus bude moci šířit bez jeho potlačení - (ne léky) -, ale DUCHOVNÍM UVĚDOMĚNÍM -, zničí ty, kteří nejsou obezřetní. Duchovně osvícení se této i dalším vyskytujícím se nástrahám vyhnou.

Probuďte se! Uvědomte si! Vaše silné "výbuchy vědomí" jsou podněty života.

Jedná se o mimořádně tvořivé elektromagnetické podněty!

Když jsou zlostné - násilné - útočné - vražedné povahy - vydávají zlostné, násilné, útočné, vražedné elektrické částice VĚDOMÍ, jež se vznášejí jako jedovaté viry ve vzduchu a šíří se z jedné nevinné osoby na druhou.

(Dopis 2, s.4)

Je to má, Kristova, nejdražší touha, aby tyto DOPISY byly rychle zveřejněny a šířeny lidem hledajícím Pravdu. Pokud citujete z mých DOPISŮ, uveďte prosím velmi jasně zdroj: CHRIST'S LETTERS na CHRIST'S WAY. https://www.christsway.co.za

Obsah těchto webových stránek a stahovaných textů je určen k osobnímu použití, avšak také k nezištnému neomezenému šíření.

Cesta Krista
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!