DOPISY OD KRISTA

ZDROJEM ŽIVOTA JE ŽIVOT, JENŽ JE LÁSKA, SOUCIT, PÉČE, ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, RADOST


Slovo pro tento čas lidstva

JSEM BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

Protože jsem bezpodmínečná LÁSKA, vyjadřuji PRAVDU, již duchovní bytosti vnímají, ale odmítají ji ti, kteří jsou duchovně slepí - prozatím.

(Tato slova nejsou určena k tomu, abych vám vyhrožoval nebo vás trestal, ale abych vás upozornil na zdroj nevýslovných hrůz, které denně plní vaše noviny a televizní pořady.)

Je to jen má láska k vám všem, jež mě nutí sestoupit přes různé úrovně vědomí, abych dosáhl úrovně lidské zkázy a abych vás varoval před jejími důsledky ve vašem současném životě.

(Dopis 2, s.4)


Lidé všech ras a kultur - poslouchejte mě!

Já, Kristus tentokrát nepřicházím, abych přednášel krásné projevy duchovního povzbuzení s cílem podnítit vaše duchovní touhy, ale abych vstoupil do vašeho každodenního života a vaším hovorovým jazykem vnesl SVĚTLO a zdůraznil to, co si každý den lidé sami sobě způsobují - svým tělům, svým životům, svým vztahům a co na obecnější úrovni způsobují celé planetě...

....Vaše jediná naděje, abyste se osvobodili od sobectví a ničivého vědomí světa je, jít KRISTOVOU CESTOU.

Vše je přesně vysvětleno v Dopisech. (Podle sdělení v Článku 1)

Je to má, Kristova, nejdražší touha, aby tyto DOPISY byly rychle zveřejněny a šířeny lidem hledajícím Pravdu. Pokud citujete z mých DOPISŮ, uveďte prosím velmi jasně zdroj: CHRIST'S LETTERS na CHRIST'S WAY. https://www.christsway.co.za

Obsah těchto webových stránek a stahovaných textů je určen k osobnímu použití.

CESTA KRISTA CZ
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!